Árpi


Az Árpit úgy ismertem meg, hogy mikor a tanítóéknál voltam Pódatejeden, ez meg oda való volt, és az unokatestvérei lányok voltak, Regina meg Margit. Azok a barátnőim voltak. És mikor őhozzájuk jött, akkor ismerkedtünk meg. Aztán Komáromban pedig katona volt, és mikor Komáromban voltam, akkor is felkeresett. Még a háború alatt. Olyan rég volt, hogy…

Szerelmeslevelek


Találtunk jópár szerelmes levelet, amelyeket a 40-es években írtak a Nagymamámnak. Ezeket fogjuk a jövőben több-kevesebb rendszerességgel ehelyt közreadni. Kezdjük mindjárt Ferivel. Róla azt kell tudni, hogy...

Preiser Ferenc, udvarolt nekem, Győr megyébe való volt, de már nem emlékszem, hogy milyen faluba. hát először tényleges katona volt, utána továbbra katona maradt, mert háború volt. Sorkatona volt vagy micsoda? Akkor mindenki katona volt, mert háború volt. A háború alatt ismertem meg Komáromban. Ott volt a komáromi várban, ott volt helyileg az erődben. Én meg a Reilengéknél, vendéglősnél szolgáltam, és oda jártak ki hozzánk. És ott ismertük meg egymást. Aztán meg elvitték fogságba, és onnan írta ezeket.
"1947. IV. 19. Tudatom veled, hogy megkaptam nagyon várt lapjaidat, egyszerre 2 drb. Kedves Ilonka, írod, hogy ha hazaérek, keresselek föl. Légy nyugodt, ha Szegedre (?) fogunk menni, és fel foglak keresni. De még most megírom, úgy akarnálak felkeresni, hogy legalább 2-3 napig nálad lehessek. Mert (?) egy nap az nagyon kevés, hogy ennyi idő után sok minden ... elintézni való is van. Csak írd meg, hogy mi a helyzet rád nézve, és hogy ezt a látogatást a Te helyzeted tudja-e engedni. Mert tudod, három évig egymástól távol lenni egy kicsit sok. Írjál ... Te nekem, mert én csak 14 sort írtam (?), és igen sok (?) a papír is.... írjál is sokat magadról és ...-ről. Viszontlátásra. Csókol sokszor..."
És itt van a szerelmeslevelek hátteréről készített interjú:
Szerelmeslevelek by mamafenykepalbuma

Pódatejed
Ez két testvér, Rózsa Regina meg Rózsa Margit, barátnőim voltak ottan, ahol az iskolaigazgatóéknál laktam Pódatejeden, Dunaszerdahely mellett. Egymás mellett volt három falu úgy, hogy egymásba értek. Ahogy ment az út, az első volt Pódatejed, aztán Pódafa és Csenkeszfa. De egymásba értek, csak más volt a nevük. Az egész falu egy utcából állt, jóformán, ment körbe. A falu közepén az asszony testvére lakott. Az igazgató az általános iskola igazgatója volt. Ott dolgoztam. Tudod, mi volt ott? Négy osztály egybe járt, mert olyan kevés gyerek volt. Minálunk voltak a nagyobbak, Pódafán meg a kisebbek...

Tátra

Elmentünk a Tátrába a Gizivel együtt, a Papa meg én. Körülbelül 80-ban volt, a borítékon szereplő dátum: 1980 október.